Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om tiltak for at menn skal gjøre seg nytte av en eventuell kontantstøtte

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Arbeiderpartiet har hatt som målsetting å sørge for at fedre får mulighet til å ta større del i omsorgen for sine barn, og da spesielt de helt minste barna. Egen fedrekvote er et eksempel på dette.

Hvilke stimuleringstiltak vil statsråden sette inn for at menn også skal gjøre seg nytte av en eventuell kontantstøtte?


Les hele debatten