Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt programmet for utvikling av ny renseteknologi for klimagassen CO¨2 vil være ferdig innen 1.6.2000, da Regjeringen skal ha lagt til rette for bygging av gasskraftverk uten CO¨2-rensing

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I sin tiltredelseserklæring lover Regjeringen initiativ for å få et felles program mellom myndigheter og bedrifter for å utvikle ny renseteknologi for klimagassen CO2. Under behandlingen av energimeldingen stemte Arbeiderpartiet mot sentrumspartienes forslag om et slikt program med flere konkrete forslag. Innen 1. juni 2000 skal Regjeringen legge til rette for bygging av konvensjonelle gasskraftverk uten krav til CO2-rensing.

Vil programmet for utvikling av ren teknologi være ferdig like raskt?


Les hele debatten