Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til sosialministeren

Om å endre forskriftene til folketrygdloven, i lys av Rikstrygdeverkets avslag på søknaden fra en døv kvinne om telefaks som hjelpemiddel i stedet for teksttelefon

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): En døv kvinne har gjennom Hjelpemiddelsentralen i Hordaland søkt om telefaks som hjelpemiddel i stedet for teksttelefon, som hun finner mindre tjenlig. Rikstrygdeverket har avslått søknaden med henvisning til regelverket.

Vil statsråden ta initiativ til å endre forskriftene, slik at telefaks i slike unntakstilfeller kan klassifiseres som hjelpemiddel etter folketrygdloven?


Les hele debatten