Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til miljøvernministeren

Om å sørge for at Direktoratet for naturforvaltning i behandlingen av dispensasjonssøknaden fra SalMar AS tar hensyn til stortingsbehandlingen av meldingen om vern og bruk i kystsona

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): I brev fra ordføreren i Frøya kommune 15. mars 2000, er jeg gjort kjent med at Direktoratet for naturforvaltning i sin behandling av dispensasjonssøknaden fra Sal Mar AS ikke vil ta hensyn til stortingsbehandlingen av St.meld. nr. 43 (1998-1999) Vern og bruk i kystsona før de avgjør søknaden.

Vil statsråden sørge for at dette hensynet tas?


Les hele debatten