Spørretimespørsmål fra Per Ove Width (FrP) til helseministeren

Om at kun hver fjerde sykepleier arbeider i hel stilling i Vestfold, og at 341 ledige sykepleierstillinger i fylket utgjør 103 årsverk

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av helseminister Tore Tønne

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): En ny kartlegging utført av Norsk Sykepleierforbund Vestfold viser at kun hver fjerde sykepleier arbeider i hel stilling, eller bare 24 pst.. I Vestfold er det i dag 341 ledige sykepleierstillinger. Omgjort til hele stillinger utgjør dette 103 årsverk. Dette er meget bekymringsfullt sett opp mot behovet. Ansvaret ligger hos fylkeskommunen og kommunene.

Vil statsråden ta et initiativ mot de ansvarlige for å få rettet opp dette?


Les hele debatten