Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til samferdselsministeren

Om Gjøvikbanens framtid og utsagn om at strekningen Gjøvik-Jaren kan bli nedlagt

Datert: 23.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Ifølge oppslag i ulike media i Oppland den siste tiden, er Gjøvikbanens framtid truet. Det verserer utsagn om at strekningen Gjøvik-Jaren kan bli nedlagt.

Hvordan ser statsråden på dette i forhold til å styrke kollektivtrafikken og miljøet?


Les hele debatten