Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om samordning og felles utvikling av all statlig og kommunal eiendomsgrunn i Bjørvika, bl.a. med tanke på finansiering av senketunnel for E18

Datert: 24.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Operaen er vedtatt lagt til Bjørvika. Det arbeides også aktivt med byutvikling i området, blant annet med å legge E18 i tunnell.

Hvilke muligheter ser statsråden i samordning og felles utvikling av all statlig- og kommunal eiendomsgrunn i området, for å sikre en helhetlig utvikling, og for å kunne finne pengebidrag fra eiendomsutvikling til finansiering av senketunnellen?


Les hele debatten