Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om Statens helsetilsyns forslag om å endre tannhelsetjenesteloven, slik at barn ikke lenger skal ha førsterett til tannbehandling i offentlig tannhelsetjeneste

Datert: 24.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av helseminister Tore Tønne

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Statens helsetilsyn mener lov om tannhelsetjenesten av 1983 skal endres slik at barn fra 0-18 år ikke lenger skal ha førsterett til tannbehandling i Den offentlige tannhelsetjenesten. Mange odontologer har reagert kraftig på Helsetilsynets forslag, fordi de frykter at tannråte hos barn kan øke dramatisk i årene fremover.

Hva er begrunnelsen for nedprioriteringen, og vil den følges opp med en lovendring?


Les hele debatten