Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om Skiptvet og Våler kommuners klage på at Direktoratet for naturforvaltning avslo søknaden om felling av ulvetispa i området

Datert: 24.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Skiptvedt og Våler kommuner i Østfold påklager Direktoratet for naturforvaltning sitt avslag på søknaden om felling av "ulvetispa" i området, og ber Miljøverndepartementet omgjøre vedtaket og å innvilge søknaden. Kommunene mener det ikke er tatt nok hensyn til den hyppige eksponeringen for mennesker som har skapt frykt i området.

Vil departementet vektlegge dette forhold ved klagebehandlingen?


Les hele debatten