Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om at det ligger an til omfattende kutt i sommerrutene til fergeselskapene i vestlandsfylkene for å få driften i balanse

Datert: 24.03.2000
Besvart: 29.03.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Fergeselskapene i vestlandsfylkene legger i disse dager fram sine sommerruter. Det ligger an til omfattende kutt. Noen steder vil første og siste tur bli sløyfet for å få driften i balanse. Dette vil være en dramatisk tilbakegang for befolkning og næringsliv. Det vil være for sent å få endrede rammer etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett.

Kan statsråden foreta seg noe straks for å sikre at nåværende rutetilbud opprettholdes?


Les hele debatten