Spørretimespørsmål fra Karin Kjølmoen (A) til barne- og familieministeren

Om å hindre at en eventuell kontantstøtte ikke fører til at flere kvinner ender som minstepensjonister

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin Kjølmoen (A)

Spørsmål

Karin Kjølmoen (A): De fleste av landets minstepensjonister er i dag kvinner. Dette fordi de enten har vært hjemmeværende eller gjennom jobb ikke har opptjent nok pensjonspoeng.

Hva vil barne- og familieministeren gjøre for at en eventuell kontantstøtte ikke fører til at flere kvinner ender opp som minstepensjonister?


Les hele debatten