Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til barne- og familieministeren

Om å avklare om kontantstøtte til enslige forsørgere vil føre til avkorting eller bortfall av overgangsstønad

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Enslige forsørgere med overgangsstønad får avkorting i forhold til eventuell annen inntekt. Dersom de velger å ikke ha barna i barnehage med offentlig tilskudd, vil de være berettiget kontantstøtte, og dermed få en inntekt på ca 3000 kroner mer i måneden.

Vil kontantstøtte til enslige forsørgere føre til avkorting eller eventuell bortfall av overgangsstønad?


Les hele debatten