Spørretimespørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til kommunal- og regionalministeren

Om at norsk offshoreberedskap tilknyttet ulykker ifølge en nylig offentliggjort rapport er svekket

Datert: 28.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Mandag 27. mars 2000 ble det offentliggjort en rapport som konkluderte med at norsk offshoreberedskap tilknyttet ulykker er svekket.

Hva er statsrådens syn på sikkerhetssituasjonen knyttet til norsk offshorevirksomhet?


Les hele debatten