Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om å bruke statlig tomteareal og eiendomsmasse som innsatsmidler i en boligsatsing for unge og vanskeligstilte, med bakgrunn i de høye tomteprisene

Datert: 28.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Tomtemangel og høye tomtepriser er viktige årsaker til at nye boliger blir svært dyre og boligbehovet for folk med små eller ingen inntekt ikke blir løst. Staten er en stor eiendomsbesitter, og kan gjennom sin tomte- og eiendomspolitikk bidra til å få fart i den sosiale boligbygginga.

Vil statsråden ta initiativ til at staten går igjennom statlig tomteareal og eiendomsmasse for å kunne bruke disse som innsatsmidler i en boligsatsing for unge og vanskeligstilte?


Les hele debatten