Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om at kommuner nå selger eller leier ut nedbetalte sosiale utleieboliger til markedspris, og om å sikre at beholdningen av slike boliger ikke synker

Datert: 28.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Norge er det få sosiale utleieboliger. De fleste er i kommunalt eie. Gjennom åra har mange av disse boligene blitt nedbetalt, delvis av subsidierte lån/tilskudd fra Husbanken, og med den enkelte leietakers trygd, sosialhjelp og bostøtte. Nå selges eller leies slike boliger ut til markedspris.

Er statsråden enig i at det må lages regler som sikrer at beholdningen av sosiale boliger ikke synker, og at statlige penger til sosial boligbygging sikrer varige botilbud til unge og vanskeligstilte?


Les hele debatten