Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Om når Stortinget får seg forelagt evalueringen av ordningen med talsperson for barn i barnevernssaker som behandles i fylkesnemnda

Datert: 29.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Da Stortinget i 1992 vedtok ny lov om barneverntjenester, vedtok flertallet at det skulle innføres en ordning med en talsperson for barn i slike saker. Opprinnelig ville flertallet ha en obligatorisk ordning, men ved lovutformingen i 1993 vedtok man å gi fylkesnemndene mulighet til å oppnevne slike talsmenn i enkeltsaker. Samtidig ble det understreket at ordningen i løpet av et par år skulle evalueres, og evalueringen legges frem for Stortinget. 8 år har nå gått.

Når kommer evalueringen til Stortinget?


Les hele debatten