Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt vergeordningen for mindreårige asylsøkere fungerer etter lovens intensjoner

Datert: 29.03.2000
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 05.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Mindreårige asylsøkere skal få oppnevnt verge av overformynderiet. Vergen har flere oppgaver, blant annet å være representant for den mindreårige overfor myndighetene, yte personlig støtte og forklare forhold som myndlingen ikke skjønner. Ifølge Redd Barna er situasjonen slik at en rekke mindreårige asylsøkere ikke vet at de har verge eller hvem som er det. Samme verge kan være oppnevnt for opptil 50-100 mindreårige asylsøkere.

Mener statsråden vergeordningen fungerer etter lovens intensjoner slik dagens praksis er?


Les hele debatten