Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at om lag 60 pst. av ungdom mellom 13 og 17 år som er i en arbeidssituasjon, ikke har skriftlig arbeidsavtale

Datert: 29.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Stortinget har bestemt at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle typer arbeidsforhold. Gjennom media er det kommet fram at om lag 60 pst. av ungdom mellom 13-17 år, som er i en arbeidssituasjon, ikke har skriftlig arbeidsavtale. Trolig er det også mange andre arbeidstakere som mangler avtale.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre på disse forholdene?


Les hele debatten