Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Om eventuell norsk støtte til den såkalte Malaysia-resolusjonen om en atomvåpenkonvensjon ved avstemning i FN

Datert: 30.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av utenriksminister Knut Vollebæk

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): FN er samlet i uken 10. - 15. november blant annet for å stemme over den såkalte Malaysia-resolusjonen om en atomvåpenkonvensjon. Malaysia-resolusjonen har som mål å lede frem til en konvensjon som forbyr utvikling, produksjon, testing, utplassering, lagring og trussel om bruk av atomvåpen.

Vil Den norske regjeringen støtte den såkalte Malaysia-resolusjonen når denne kommer opp til avstemning i FN i november?


Les hele debatten