Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt NSBs vognmateriell på Gjøvikbanen tilfredsstiller dagens krav til brannsikkerhet

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): NSB er etter dagens forskrifter eneste tillatte transportør av passasjerer på Gjøvikbanen. Tilfredsstiller NSBs vognmateriell på Gjøvikbanen dagens krav til brannsikkerhet?


Les hele debatten