Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Om tiltak for å avbøte støysituasjonen langs E6 mellom Ryenkrysset og Bryn i Oslo

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): E6 mellom Ryenkrysset og Bryn i Oslo er antakelig den stamveistrekningen der flest mennesker utsettes for støy.

Hvilke tiltak vil bli fremmet for å avbøte situasjonen?


Les hele debatten