Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om at Noregs bidrag til NATOs ståande mineryddarstyrke vert trekt fordi kontraktsforholda ikkje er i orden

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Ifylgje oppslag i Aftenposten 29. mars 2000, vert Noregs bidrag til NATOs ståande mineryddarstyrke trekt fordi kontraktsforholda fortsatt ikkje er i orden. Det er andre gongen dette skjer i løpet av eitt år. At Noreg på denne måten ikkje oppfyller sine forpliktingar overfor NATO er heilt uakseptabelt.

Kva vil statsråden gjera på kort og lang sikt for å rette på dette svært uverdige forholdet?


Les hele debatten