Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til miljøvernministeren

Om at bruk av rikspolitiske retningsliner, t.d. i samanheng med arealplanlegging og etableringsstopp for kjøpesentre, undergraver det kommunale sjølvstyret

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): I dei seinare år har statlege styresmakter gjort ei rekkje vedtak ved å nytte rikspolitiske retningsliner, som til dømes etableringsstopp for kjøpesentra og retningsliner for arealplanlegging.

Ser statsråden at ein slik aktiv bruk av rikspolitiske retningsliner på sikt er med på å undergrave det kommunale sjølvstyret?


Les hele debatten