Spørretimespørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om tiltak og bevilgningsbehov etter vinterens katastrofetilstander i Nord-Norge med store skader og dødsulykker ved snøskred og ekstreme værforhold

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Nord-Norge har også denne vinteren vært utsatt for katastrofetilstander i form av store skader og dødsulykker ved snøskred og ekstreme værforhold. 30. mars 2000 besøkte statsråden Hammerfest for ved selvsyn og samtaler å skaffe seg oversikt over situasjonen.

Hvordan vurderer statsråden den ekstreme situasjonen i Vest-Finnmark, Troms og Nord-Norge forøvrig, hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette, og hvilket bevilgningsbehov foreligger?


Les hele debatten