Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om omorganisering, fristilling og konkurranseeksponering av tjenesteytende kommunale etater som ledd i det varslede arbeidet med å fornye offentlig sektor

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Norsk kommunesektor er preget av rigide kommunale monopoler. Den kommunale etatsstrukturen er lite tidsmessig, og er i sin nåværende form lite egnet for omstillingsarbeid og effektiviseringstiltak. De fleste tjenesteytende kommunale etater bør derfor omorganiseres og fristilles for så å kunne bli eksponert for konkurranse på pris og kvalitet fra private tilbydere.

Er økt konkurranseeksponering en omstillingsstrategi som er aktuell å anvende i Regjeringens varslede arbeid med fornyelse av den offentlige sektor?


Les hele debatten