Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til barne- og familieministeren

Om evaluering av kontantstøtta, og i den samanhengen ta stilling til den utjamnande effekten på levekåra til dei som ikkje er knytte til arbeidslivet

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): I muntleg spørjetime 29. mars 2000 gav statsråden uttrykk for at 3 mrd. kroner til kontantstøtte er ufornuftig bruk av skattepengar, og at ein skal satse meir på barnehageplassar og utvida svangerskapspermisjon.

Vil statsråden ved evaluering av kontantstøtta ta stilling til den utjamnande effekten støtta truleg har på levekåra til dei som ikkje er knytte til arbeidslivet, og difor har dårlege levekår?


Les hele debatten