Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til nærings- og handelsministeren

Om å ta ut den store mengden drivtømmer rundt Svalbard, da det representerer store verdier og er et fremmedelement i miljøet

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Sommeren 1999 var jeg på Svalbardreise med M/S Nordstjernen. I den forbindelse registrerte jeg store mengder drivtømmer i området. Jeg er gjort kjent med at dette er statens eiendom, og at det er gitt tillatelse til å utføre drivtømmer i bearbeidet form. Drivtømmer er en fare for skipsfarten og et fremmedelement i miljøet.

Vil statsråden trappe opp markedsføringen for å ta ut dette tømmeret, slik at disse store ressursene kan omskapes til den verdien de representerer?


Les hele debatten