Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til samferdselsministeren

Om uro grunna føreslegen reduksjon av hurtigbåttilbodet i Ryfylke, ved fjerning av ei av tre ferjer i øykommunen Finnøy

Datert: 30.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Ryfylke er eit område i Rogaland der auka busetnad kan avlasta pressområdet Nord-Jæren. Tryggleik og stabilitet når det gjeld kommunikasjonar er ein føresetnad både for innbyggjarar og næringsliv. I øykommunen Finnøy vil varsla fjerning av ein av tre ferjer gi eit dramatisk dårlegare rutetilbod. Føreslegen reduksjon av hurtigbåttilbodet i Ryfylke har medført stor uro.

Vil statsråden ta initiativ for å sikra midlar og samarbeidsformer som gir innbyggjarane tryggleik i forhold til båt og ferje?


Les hele debatten