Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om å få gjenopprettet driften ved Sarpsborg kretsfengsel, som nylig ble tømt for innsatte pga. stort sykefravær blant de ansatte etter langvarig uenighet om turnusordningen

Datert: 31.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Sarpsborg kretsfengsel ble nylig tømt for innsatte på grunn av stort sykefravær blant de ansatte. Samtidig har det lenge vært uenighet mellom anstaltens ansatte og fengselsregionens ledelse om turnusordningen ved anstalten.

Vil statsråden gjøre noe for å sikre at driften kommer i gang igjen på en forsvarlig måte ved Sarpsborg kretsfengsel?


Les hele debatten