Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til barne- og familieministeren

Om at kontantstøtte vil få fleire fedrar til å jobba overtid for å kompensera det økonomiske tapet ved at mor er heime

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Småbarnsfedrar tek i større grad del i omsorga for barna sine enn dei gjorde før. Eventuell kontantstøtte vil gjera at fleire fedrar må jobba overtid for å kompensera det økonomiske tapet ved at mor er heime. Dette gjev dei mindre tid til samvær med og omsorg for barna.

Kva vil barne- og familieministeren gjera for å motverka ei slik utvikling?


Les hele debatten