Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Om å sørga for at det forsvarspolitiske samarbeidet med Sverige blir styrkt, t.d. på øvingssida og i forhold til å kunne ha felles nordiske FN-styrkar

Datert: 31.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Den svenske Riksdagen har vedtatt store reduksjonar i størrelsen på forsvaret, samstundes som det skal reorganiserast. Det same vil truleg også skje i Noreg. Vi har interesse av og som mål å ha eit godt forsvarspolitisk samarbeid med Sverige.

Vil statsråden, i samband med vedtaket i Riksdagen, sørga for at dette arbeidet nå blir styrkja og meir konkret til dømes på øvingssida, eventuelt også i forhold til å kunne ha felles nordiske FN-styrkar?


Les hele debatten