Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å kompensere fullt ut for bortfallet av sjømannsfradrag for statslosene, som har medført en skatteskjerpelse på nær 20000 kr

Datert: 31.03.2000
Besvart: 05.04.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): I budsjettet for inneværende år ble sjømannsfradraget for statslosene fjernet. Dette har medført en skatteskjerpelse på nær 20 000 kroner for denne yrkesgruppen. Det har tidligere vært en forutsetning at bortfall av sjømannsfradrag skal kompenseres fullt ut, jf. protokoll mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene fra forhandlingsmøtene 4. april og 24. september 1992.

Hva vil statsråden gjøre for å imøtekomme dette?


Les hele debatten