Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til sosialministeren

Om at Bodø kommunes heleide selskap Bopro tilbyr sine utviklingshemmede ansatte 10 kr timen, og hvorvidt det finnes en offentlig standard for betaling i slike tilfeller

Datert: 31.03.2000
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 05.04.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Bopro, et selskap som er heleid av Bodø kommune, tilbyr sine utviklingshemmede ansatte 10 kroner pr. time. Dette er etter min og manges mening en helt uverdig honorering, som på ingen måte bidrar til å gjøre hverdagen mer verdig og selvstendig for utviklingshemmede.

Fins det ingen offentlig standard for betaling av ansatte i slike tilfeller, og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å få rette opp slike uverdige forhold?


Les hele debatten