Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til sosialministeren

Om å regulere folketrygdens grunnbeløp i takt med inntektsutviklingen for yrkesaktive, med henvisning til skjevutviklingen fra 1967 til 1998

Datert: 31.03.2000
Fremsatt av: Rita H. Roaldsen (Sp)
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 12.04.2000 av helseminister Tore Tønne

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at realverdien av G har økt med bare 24 pst. fra 1967 til 1998, mens realverdien av lønnen til de yrkesaktive har økt med 62 pst. i samme tidsrom. Dette betyr at pensjonistenes inntekter i betydelig grad har sakket akterut i forhold til inntektsutviklingen ellers i samfunnet, noe som har ført til en uthuling av folketrygden.

Vil statsråden gå inn for å regulere grunnbeløpet i takt med inntektsutviklingen for de yrkesaktive?


Les hele debatten