Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til justisministeren

Om omorganiseringen av polititjenesten i Romerike politidistrikt, med henvisning til ansattes og befolkningens misnøye og Stortingets forutsetning om et lokal forankret nærpoliti

Datert: 03.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Fra befolkningen i en del kommuner og en del ansatte i politi- og lensmannsetaten på Romerike er det uttrykt meget sterk misnøye med måten polititjenesten er organisert på.

Vil statsråden sørge for at den omorganiseringen av polititjenesten som er foretatt i Romerike politidistrikt blir justert slik at publikum får den nødvendige og forventede politiservice, og slik at Stortingets intensjoner og klare forutsetninger om fortsatt å ha et lokalt forankret nærpoliti blir gjennomført?


Les hele debatten