Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om at bare rundt halvparten av de innkrevde bompengene på E16 Sollihøgda er gått til selve vegprosjektet

Datert: 04.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Vegfinans A/L avsluttet 1. desember 1999 innkrevingen av bompenger på E16 Sollihøgda. Totalt er det innkrevd 400 mill. kroner, og veganleggets kostnad var 195 mill. kroner. Resten, hele 205 mill. kroner, er gått til drift, renter og opp/nedrigging av bomstasjonen.

Synes statsråden at dette er riktig måte å drive vegfinansiering på når kun ca. halvparten av innkrevde bompenger går til selve vegprosjektet?


Les hele debatten