Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Om at foreldres valg av kontantstøtte kan frata barn i vanskelige situasjoner et helt nødvendig barnehagetilbud

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Barnevernet har som oppgave å gi familier med barn støtte og hjelp i vanskelige situasjoner. I svært mange tilfeller er barnehagene brukt som et tiltak for å gi barnet en trygg og forutsigbar tilværelse.

Hvilke tiltak vil barne- og familieministeren gjøre for at foreldres eventuelle valg av kontantstøtte ikke skal føre til at disse barna går glipp av et helt nødvendig barnehagetilbud?


Les hele debatten