Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om kva regjeringa veit om det verdsomspennande amerikanske avlyttingsnettverket Echelon, og ev. å be amerikanske myndigheiter forklare kva det vert brukt til

Datert: 07.04.2000
Fremsatt av: Lisbet Rugtvedt (SV)
Besvart: 12.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det er nå kraftige protestar i Europa på eit verdsomspennande amerikansk avlyttingsnettverk. Echelon-nettverket driv, ifølgje tidlegare CIA-sjef R. James Woolsley, med spionasje mot mellom anna europeisk industri. Andre kjelder hevdar at også regjeringar og politiske miljø vert overvaka.

Kan statsråden klargjere kva den norske regjeringa veit om Echelon, og kan det eventuelt vere aktuelt å be om ei forklaring frå amerikanske myndigheiter om kva Echelon er og kva det vert brukt til?


Les hele debatten