Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til utenriksministeren

Om initiativ til å få endra/oppheva FNs sanksjonar mot Irak, som påfører det sivile samfunnet katastrofale skadeverknader

Datert: 07.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): FNs sanksjonar mot Irak påfører det sivile samfunnet katastrofale skadeverknader. Verdsorganisasjonens koordinator for det humanitære hjelpearbeidet har nyleg sagt opp sin stilling i protest mot det som skjer.

Vil det frå norsk side bli teke initiativ til at det internasjonalt kjem i gang drøftingar for å endre/oppheve ein sanksjonspolitikk som dramatisk råkar dei veikaste i samfunnet, særleg born og eldre?


Les hele debatten