Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om å få til en praksis med at kunden beholder mobiltelefonnummeret sitt ved skifte av telefonselskap

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): I Sverige har Post- og Telestyrelsen pålagt mobiltelefonoperatørene å praktisere "portable numre", det vil si at kunden beholder mobiltelefonnummeret sitt selv om han skifter telefonselskap. Ordningen er begrunnet med at skifte av operatør medfører nytt nummer, noe de fleste vegrer seg mot. Dermed blir konkurransen mellom selskapene sterkt begrenset.

Hva vil statsråden gjøre for å få til en lignende praksis i Norge?


Les hele debatten