Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

Om å få fortgang i et lenge planlagt fengsel i Østfold, med henvisning til de lange soningskøene

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Fengselskapasiteten er sprengt, og soningsfanger står i lange køer.

Hva vil blir gjort for å få fortgang i et lenge planlagt fengsel i Østfold?


Les hele debatten