Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om etablering av forsikringsbaserte private helsetilbud

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Stortinget vedtok følgende 11. juni 1997: «Det henstilles til Regjeringen å fremme nødvendige forslag for å begrense forsikringsselskapenes salg av private operasjonsforsikringer og legge dette fram for Stortinget så raskt som mulig.» Det har nå kommet nye initiativ for å få etablert forsikringsbaserte private helsetilbud.

Hvordan vil statsråden forholde seg til disse og til Stortingets vedtak av 11. juni 1997?


Les hele debatten