Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om å få utviklet offentlige servicekontorer som også kan ivareta posttilbudet forut for en ny runde med nedlegging av postkontorer

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Styret i Posten Norge BA har behandla en plan som vil medføre nedlegging av ytterligere om lag 500 postkontorer. I planen inngår å tilby staten å overta lokaliteter og ansatte for å utvikle offentlige servicekontorer, en modell som Stortinget ved flere anledninger har uttrykt støtte til.

Vil statsråden ta initiativ, i forhold til andre aktuelle departement, for å utvikle offentlige servicekontorer som også kan ivareta posttilbudet før vi får en ny runde med nedlegging av postkontorer?


Les hele debatten