Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til forsvarsministeren

Om å endre Sjøforsvarets rutiner for å unngå kollisjoner mellom MTB-er og fiskefartøyers notredskaper, og å ordne opp økonomisk for skadene

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Sjøforsvaret har ved flere anledninger vært involvert i kollisjoner mellom MTBer og fiskefartøyers notredskaper på fiskefelt. Det har ved disse kollisjonene ofte vist seg at fiskerne må vente altfor lenge på oppgjør for de skadene bruket er påført. Disse episodene er uheldige for Forsvaret og for fiskerne, som taper penger.

Hva vil statsråden gjøre for å ordne opp økonomisk for de skader Forsvaret har påført fiskerne, og hvilke endringer i rutiner tenkes innført for å unngå disse hendelsene?


Les hele debatten