Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt klasseorganisering etter etnisk tilhørighet, som ved Fjell skole, er i samsvar med opplæringsloven

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Ifølge en kronikk i Dagbladet 6. april 2000 har en ved Fjell skole valgt å fordele elevene i 1. klasse, slik at en av klassene blir en ren ikke-norsk klasse. Bakgrunnen var ønske fra noen foreldre som var bekymret for sine barns språk- og sosial utvikling. Klasseorganisering skal til vanlig ikke skje etter etnisk tilhørighet, jfr. § 8-2 i opplæringslova.

Mener statsråden at en slik permanent klassedeling er i samsvar med loven, og vil statsråden ta initiativ for å hindre slik segregering i skolen?


Les hele debatten