Spørretimespørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til utenriksministeren

Om å avvise ESAs krav til Norge om å gjennomføre EUs trygdeforordning på kontinentalsokkelen, som vil gi full trygd til alle som bor i utlandet og jobber på norsk sokkel

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Det er meldt i pressa at ESA (EFTA Surveillance Authority) krever at Norge gjennomfører EUs trygdeforordning på kontinentalsokkelen. Det skal sikre full trygd til alle som bor i utlandet og jobber på norsk sokkel, til tross for at disse er sikra gjennom trygdeavtaler. Kravet går videre enn EØS-avtalen, som ikke gjelder på sokkelen. Heller ingen EU-land praktiserer forordninga på sokkelen.

Vil Regjeringa bremse økningen i trygdeutgiftene ved å avvise kravet fra ESA?


Les hele debatten