Spørretimespørsmål fra Frank Willy Larsen (A) til kulturministeren

Om å legge til rette for at den statlige innsatsen i tilknytning til det nye operahuset i Bjørvika kan få ringvirkninger for hele landet

Datert: 06.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kulturminister Ellen Horn

Frank Willy Larsen (A)

Spørsmål

Frank Willy Larsen (A): Interessen rundt arkitektkonkurransen for det nye operahuset i Bjørvika, forteller om de store forventningene som knytter seg til prosjektet.

Hvordan vil statsråden legge til rette for at den statlige innsatsen ikke bare skal komme hovedstaden til gode, men at det kan få ringvirkninger for hele landet?


Les hele debatten