Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Om at politiet i Tromsø og domstolene står hjelpeløse overfor aktive kriminelle som er erklært ikke strafferettslig tilregnelige

Datert: 07.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av justisminister Hanne Harlem

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge politiet i Tromsø har byen 15 personer som er erklært ikke strafferettslig tilregnelig. Enkelte av dem er svært aktive kriminelle og stjeler daglig fra butikker, kontorer og lignende. Misbruk av alkohol og narkotika, voldskriminalitet med trusler og drap, samt brannstiftelse og mordbrann ved siden av alminnelig ordensforstyrrelse, hører med. Politiet og domstolene står hjelpeløse overfor situasjonen.

Hva vil statsråden gjøre med dette, eventuelt koordinert med andre etater og departementer?


Les hele debatten