Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor ekstramidlene på 100 mill. kr til universitetene som ble bevilget høsten 1999, ennå ikke er fordelt

Datert: 07.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Under budsjettbehandlingen høsten 1999 ble det bevilget 100 mill. kroner ekstra til universitetene, blant annet til omstillingstiltak.

Hvorfor er disse midlene ennå ikke fordelt, og når vil universitetene kunne disponere midlene fra denne høyst nødvendige ekstrasatsingen fra Stortingets side?


Les hele debatten