Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Datert: 07.04.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Voldasaken, der ei kvinne, ble dømt for ærekrenkelser etter at hun hadde sagt fra om at hun var blitt voldtatt, har aktualisert spørsmålet om etterforskningskompetansen i voldtektssaker. Alt tyder på at for få voldtekter blir anmeldt og at for mange saker blir henlagt. Dette er en alvorlig trussel mot kvinners rettssikkerhet i forhold til voldtektssaker.

Vil statsråden styrke kompetansen, ved blant annet å foreslå regionale enheter for etterforskning og påtale av saker som gjelder seksuelle overgrep?


Les hele debatten